Wikia


Een lijst van vissen in volgorde van zeldzaamheid. Niet alle vissen zitten in alle spellen.

Heel GewoonEdit

GewoonEdit

OngewoonEdit

ZeldzaamEdit

Heel ZeldzaamEdit

Super ZeldzaamEdit